Regler & politik

Det er vigtigt for både mig og din hund, at behandlinger hos Sashas HundeSpa bliver en god og stressfri oplevelse for din hund.

Din hunds sikkerhed og komfort er absolut første prioritet for mig. Der vil ikke blive gennemført nogen form for behandlinger, der forårsager smerter eller stress for din hund. I sådanne tilfælde vil du som hundens ejer blive konsulteret for at aftale en evt. alternativ proces.

Hvis du booker en tid hos Sashas HundeSpa, bekræfter du at have læst, forstået og accepteret nedenstående:

Betaling
Betaling hos Sashas HundeSpa er enten kontant eller via mobilepay. Jeg modtager ikke dankort eller andre betalingskort.

Hensyn til hunden
Af hensyn til hundens velbefindende tillader vi ikke hundeejere at være i salonen under klipningen/ behandlingen, da dette kan stresse og distrahere hunden unødigt.

Snor
Når du afleverer og afhenter din hund, skal den føres både ind og ud af salonen i snor. Dette er af hensyn til andre hunde og hundeejere, men også for at hunden ikke risikerer at løbe ud på vejen, når I forlader salonen. Jeg opbevarer sele og snor under behandlingen.

Før behandling
Sørg venligst for at din hund er godt luftet, inden den kommer. Yderligere er det en fordel ikke at fodre hunden 2 timer før behandlinger. Dette giver en mere afslappet oplevelse for din hund.

Hvis din hund er i løbetid bedes du oplyse herom ved aflevering, så jeg kan tage hensyn til det.

Forsinkelse eller aflysning
Aflevering af din hund skal ske senest på det aftalte tidspunkt.

Kommer du for sent, bedes du kontakte mig herom hurtigst muligt. Forsinkelser tager en del af tiden væk fra din hunds behandling. Derfor kan vi muligvis ikke udføre hele den aftalte behandling. Dette medfører ikke nedslag i pris, da tiden er afsat til din hund, og dermed ikke kan bruges af andre kunder.

Afbestilling eller flytning af tid skal altid ske på tlf. 53 50 60 95 og senest 24 timer før behandlingens aftalte opstart.

Ved udeblivelse eller for sen afmelding, opkræves behandlingens pris.

Vær venligst opmærksom på, at eventuel manglende påmindelse på sms fra mig forud for behandlingen ikke fritager dig for betaling.

Tid
Alle behandlinger er individuelle og afænger af behandlingens art, hundens størrelse og adfærd, mm. Din hunds behandling kan derfor tage mellem 1 og 5 timer. Ved aftalens indgåelse får du et tidsestimat, som dog kan vise sig at være for højt eller lavt ved behandlingens udførelse.Jeg forsøger ikke at lægge behandlinger lige op ad hinanden, så der er luft i min kalender, hvis en behandling trækker ud.

Afhentning
Du vil blive kontaktet på sms ca. 30 minutter, før hunden er klar til afhentning. Jeg frabeder mig venligst tidlig ankomst til afhentning, da dette kan stresse og distrahere hunden og dermed også forlænge behandlingen.

Hundeejers ansvar
Det er hundejerens ansvar at oplyse om:

  • tidligere skader påført hundefrisører eller andre behandlere
  • adfærdmæssige udfordringer
  • skader eller traumer der kan gøre hunden beskyttende og aggressiv ved behandling af bestemte områder på sin krop
Manglende oplysning om ovenstående vil hundeejer blive holdt ansvarlig for de skader de manglende oplysninger medfører.

Oplysningerne er også vigtige for din hunds oplevelse hos mig, da jeg ved modtagelse af disse oplysninger, kan passe bedre på din hund og dens ømme punkter.

Ulykker, skader og forsikring
Alle hunde, der behandles i Sashas HundeSpa skal have lovpligtig ansvarsforsikring.

Jeg tager mig kærligt af din hund og er meget forsigtig med sakse og andet skarpt udstyr. Skulle der alligevel ske et snit i din hunds hud under behandlingen, vil jeg behandle dette straks og oplyse om forholdet ved afhentning. Herunder om evt. fortsat behandling efter hejmkomst.

Skader forårsaget af manglende pleje af hundens pels, hud, mm. inden behandligens opstart samt skader forårsaget af adfærdsmæssige problemer er hundeejers ansvar.

Omkostninger til dyrlæge som følge af skader afholdes af hundeejer og/eller hundeejers egen forsikring.

Jeg behandler ikke:
Katte og andre kæledyr.

Jeg forbeholder mig retten til at afvise aggressive/uopdragne hunde, som er til fare for både hundens og mit eget helbred under behandlingen. Vurderingen heraf er helt min beslutning at tage, og jeg forbeholder mig retten til at sige nej tak til enhver hund, til enhver tid og af enhver grund, jeg finder vigtig.

Bliver en hund for aggressiv, stresset eller på anden måde utilpas vil jeg kontakte dig herom og anmode dig om at afhente hunden, hvis ikke behandlingen kan fortsætte på forsvalig vis. Afbrudt behandling medfører ikke reduktion i behandlingens pris.


Filtrer/knuder i pelsen
Hvis din hund er meget filtret ved ankomst, kan det forlænge behandlingen og kan medføre et gebyr, jf. prisliste.

Jeg vurderer under behandlingen, om filtrer/knuder på forsvarligvis kan redes ud, eller om noget af dette det skal klippes af.

Ved mange, slemme og tætte filtrer/knuder kan det være nødvendigt med en meget kort nedklipning. Dette er af hensyn til din hunds velbefindende, som kan være meget påvirket af filtrer/knuder.

Pris og betaling
Pris for behandling aftales ved tidsbestilling. Priser kan ses her på hjemmesiden. Diverse tillæg kan aftales frem til aflevering af hund. Samt ved konsultation med hundeejer under behandlingen ved udforudsete forhold.

Afregning af behandlinger skal ske senest ved afhentning af hunden.

Tilfredshedspolitik
Hvis du af en eller anden grund ikke er tilfreds med resultatet af behandlingen, bedes du fortælle mig det ved afhentning - eller helst inden for 24 timer, så vi kan aftale en tid at rette op på det.

Er der noget, du ønsker anderledes næste gang, aftaler vi det blot ved tidsbestilling eller næste aflevering.

Persondatapolitik
Sashas HundeSpa indhenter og behandler persondata i løbet af kundeforholdet i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Jeg indsamler personoplysninger om hundeejer og oplysninger om hunden for at kunne opfylde min aftale med dig. Herunder indhentes navn, adresse, telefonnummer, email og andre nødvendige kontaktoplysninger.

Jeg indsamler ikke personoplysninger om dig som person fra tredjemand. Dog indsamler jeg informationer via hjemmesidens cookies.

Jeg anvender kun din e-mail etc. til markedsføring, hvis jeg har fået dit udtrykkelige forudgående samtykke hertil.

Jeg bruger dine personoplysninger til at afvikle vores kundeforhold med dig. Jeg bruger dem også til at forbedre vores tjenesteydelser og til at kunne målrette vores budskaber til dig, herunder målrette reklamer og indhold til dig. Dine personoplysninger videregives ikke til tredjemand medmindre, at du selv udtrykkeligt har givet dit samtykket hertil.

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos Sashas HundeSpa, skal du rette henvendelse på kontakt@shspa.dk.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til de handlinger, jeg foretager med dit samtykke.

Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes. Jeg gemmer dine personoplysninger så længe vi har et aktivt kundeforhold. Når kundeforholdet er ophørt, gemmer jeg dine personoplysninger så længe jeg er forpligtet hertil efter lovgivning, herunder regnskabslovgivningen.

I tilfælde af væsentlige ændringer af denne persondatapolitik, giver jeg dig besked i form af en synlig meddelelse på hjemmesiden.

Sashas HundeSpa og kunden accepterer brug af elektronisk kommunikation i forbindelse med levering af ydelser og løbende korrespondance.
Ved aftalens ophør skal kunde afregne Sashas HundeSpa for de indtil da leverede ydelser eller uafregnet tidsforbrug.

Væsentlig misligholdelse af kundens betalingsforpligtelser er gyldig grund til, at Sashas HundeSpa berettiget kan ophæve kundeforholdet.

Se databehandleraftale i sidefoden på denne side.
For yderligere spørgsmål, kontakt mig på:

E-mail: kontakt@shspa.dk
Tlf: +45 53 50 60 95